Easy CSS Drop Down Menu Css3Menu.com

 

  

Adaptiv intellignes test til hunde.


For at måle den adaptive intelligens, altså hundens "egenintelligens" har Coren udviklet tolv testopgaver, ved hjælp af hvilke "Canine IQ" en altså hundens IQ (intelligenskvotient) kan beregnes.
 

Omgang med den ikke så kloge hund: For de mennesker, hvor IQ testen på deres yndling ender med en skuffelse, har forfatteren trøst og råd. Den mindre kvikke hund keder sig ikke så hurtigt og behøver ikke bestandig selskab. Ved livslange, regelmæssige lydighedsøvelser kan man også bibringe den et mindstemål af dygtighed. Coren kan ikke præsentere en detaljeret IQ rangliste for den nyudarbejdede test
men nævner kun de seks bedste uden at sætte dem i rækkefølge. Hans udførlige "arbejdsintelligens" tabel hviler derimod på indsatsen af 208 nordamerikanske hundetrænere.


Schæferhunde, pudler, dobermanns og shelties ligger for begge kategorier i toppen. Pulier og norske elghunde råder over en høj egenintelligens men kun en ringe arbejdsintelligens (nr. 32 og 53). Border collies og Golden retrievere er særdeles lydige og anvendelige men rent mentalt ikke de store lys. Tre af de i Tyskland mest udbredte racer er med hensyn til arbejdsintelligens med i forfeltet. Godt placeret i midterfeltet rangerer Cocker spaniels (24), Yorkshireterrier (32) og Riesenschnauzer (35). I den nedre ende Tysk korthår (72), West Highland White terrier (85), Boxer (87) og Gravhund (89).
 

Coren har ved siden af IQ - testen udarbejdet endnu en personlighedstest for hunde. Gennem tolv opgaver bliver den firbenedes karakterfasthed prøvet og vurderet. Blandt andet undersøges selvsikkerhed, omgængelighed, bidskhed og sindsligevægt. Resultaterne sammenfattes i en person-lighedsprofil.


Dramaet omkring den kloge hund: Mange mennesker, skriver Coren, vil helst have en klog hund. Ligesom de gerne vil have den hurtigste bil eller den bedste computer, men, advarer han, den kloge hund kan også blive en plage. Den kloge Bello kommer susende, når køleskabet bliver åbnet, og gemmer sig, når dens herre kommer med hundeshampooen. Han stjæler kiks fra skabet og anstiller sig død for at skaffe opmærksomhed. Coren fortæller om en pudel, der lærte betydningen af ordet walk (gå eller travetur) og som løb til døren og gøede, så snart dens ejer tilfældigt tog ordet i sin mund. Den plagede ejer forsøgte så at stave ordet, men det hjalp kun en overgang. Pudlen lærte at stave og gøede videre.

 

Stanley Corens test på "adaptiv intelligens"

Hvilken intelligens har din hund?

Retningslinier: Hunden skal være mindst et år gammel og have boet hos sin tester mindst tre måneder. For at opnå den rette værdi af HIQ (hunde IQ) må testen kun gennemføres en eller to gange. Den kan fordeles over flere dage. Dog skal opgave 7 og 8 følge efter hinanden.
Stanley Corens råd: Uanset hvad der sker under prøven (om din hund klarer sig bedre eller dårligere end ventet) så optræd roligt. Gør ikke hunden nervøs, råb ikke op og vis ikke ophidselse eller overdreven begejstring.

Testopgaver:

1. Iagttagelse.
Lad som om du vil gå tur med hunden. Tag, mens du kikker på hunden, lydløst jakke, kæde og line men bliv stående. Løber hunden hen til døren eller kommer opstemt hen til dig: 5 points. Hvis ikke: Gå i retning af døren og stop. Kommer hunden nu: 4 points. Hvis ikke: Gå hen til døren og lav støj, som om du vil gå ud. Kommer hunden: 3 points. Kommer den ikke men viser en eller anden reaktion: 2 points. Overhovedet ingen reaktion: 1 point.

2. Problemløsning.
Lad hunden snuse til en lille lækkerbisken. Læg den så synligt for hunden og dæk den derefter med en skål eller tom dåse. Giv hunden lov til at tage den og tryk på stopuret. bruger den indtil 5 sekunder på at få lækkerbiskener: 5p. 5-15 sekunder 4p. 15-30 sek. 3p. 30-60 sek. 2p. Hunden får ikke men snuser omkring dåsen: 1p. Overhovedet ingen reaktion: 0p.

3. Opmærksomhed.
Flyt om på møblerne mens hunden er ude. Mindst fem stykker møbel skal placeres på en tydeligt anderledes måde. Før hunden ind og tryk på stopuret. Begynder den inden 15 sek. at snuse til eller undersøge de flyttede møbler: 5p.
Fra 15-30 sek.: 4p. Fra 30-60 sek.: 3p. Synes hunden at have bemærket noget uden dog at snuse: 2p. Efter 1 min. overhovedet ingen reaktion: 1p.

4. Problemløsning.
Tag et håndklæde eller lign. Lad hunden snuse til det. Kast det så med en hurtig flydende bevægelse over hovedet og skulderen på hunden. Befrier den sig efter højst 15 sek. 5p. Hunden nærmer sig langsomt og uden logren. 4p. Hunden hæver sig men bevæger sig ellers ikke. 3p. Hunden fjerner sig. 2p.
Ingen reaktion 1p.

5. Social opførsel.
Vent til hunden har fjernet sig i et par meters afstand. Se den så lige ind i hovedet, indtil den kigger tilbage. Vent endnu et par sek. Sæt så et bredt smil op. Hunden kommer straks og logrer med halen. 5p. Hunden nærmer sig kun langsomt eller delvist og uden logren. 4p. Hunden rejser sig men bevæger sig ikke. 3p. Hunden fjerner sig. 2p. Ingen reaktion. 1p.

6. Problemløsning.
Vis hunden en lækkerbid. En kiks eller lign. Lad den snuse til den og betragte den i 5 sek. Læg den så med en overdreven bevægelse på gulvet og dæk den med et klæde. Giv hunden tegn til at spise og tryk på stopuret. Hunden snupper kiksen på max. 15 sek. 5p. 15-30-sek. 4p. 30-60 sek. 3p. 1-2 min. 2p. Hunden forsøger men giver op. 1p. Ingen reaktion. 0p.

7. Korttidshukommelse.
Tag hunden i snor og tag plads midt i et rum. Vis hunden en kiks, der ikke må lugte for stærkt. Placer kiksen med en overdreven bevægelse i et hjørne af værelset. Før hunden ud og i en rundkreds. Efter højst 15 sek. føres den igen ind og slippes løs af linen. Hunden går direkte til kiksen. 5p. Hunden undersøger systematisk det rigtige hjørne og finder kiksen. 4p. Hunden søger usystematisk og finder kiksen inden der er gået 45 sek. 3p. Hunden søger, men har efter 45 sek. ikke fundet kiksen. 2p. Ingen reaktion. 1p.

8. Langtidshukommelse.
Næsten som i nr. 7, men læg kiksen i et andet hjørne af rummet. Før så hunden ud og vend først tilbage efter 5 minutters forløb. Hunden går direkte til kiksen. 5p. Den går først til det hjørne, der var det rigtige i test 7 og derefter hurtigt til det hjørne, der nu er det rigtige. 4p. Den undersøger systematisk det rigtige hjørne og finder kiksen. 3p. Søger usystematisk men finder kiksen inden 45 sek. 2p. Søger men har efter 45 sek. ikke fundet kiksen. 1p. Ingen reaktion. 0p.

9. Problemløsning og evne til manipulation.
Byg af nogle bøger og et bræt en forhindring, der er så lavt, at hunden kan få poterne men ikke hovedet ind under det. Lad hunden snuse til en kiks og læg den med en overdreven bevægelse under brættet. Hunden skaffer sig kiksen på max. 60 sek. 5p. 1-3 min. 4p. Hunden forsøger med snude eller poter men har efter 3 min. ikke opnået et resultat. 3p. Den snuser men opgiver efter 1 eller 2 forsøg. 2p. Ingen reaktion efter 3 min. 1p.

10. Sprogforståelse.
Hunden skal sidde et par meter borte. Råb så med den klang, der normalt bruges til at kalde på hunden : Leverpostej. Kommer hunden 3p. Kommer hunden ikke råb så: Musik. Kommer den. 2p. Hvis hunden ikke har rørt sig, så råb dens navn. kommer den nu. 5p. Hvis den ikke kommer så kald igen. Kommer den nu. 4p. Kommer den ikke. 1p.

11. Evne til at lære.
Hunden sidder ved venstre side "på plads". Nu skal den trænes i en ny "frontal" position. Giv kommandoen: Frontal og slå med hånden på låret. Hunden forstår ingenting. Før den derfor med linen i en halvkreds til den sidder overfor med snuden mod førerens knæ. Ros den og giv den en belønning. Gentag to gange. Herefter følger endnu to forsøg. Denne gang venter man et øjeblik efter kommandoen, inden hunden med mindst mulig kraft føres i position. Efter sjette gennemførsel bliver det alvor.
Giv kommandoen og intet andet. Gør hunden det rigtige. 6p. Hvis ikke. Gentag indøvelsen 10 gange og prøv nu. Hvis det lykkes. 5p. Hvis ikke, endnu 10 øvelser og et sidste forsøg. Hvis det lykkes 3p. Hvis hunden stiller sig foran men ikke sætter sig. 2p. Hvis hunden rejser sig men ellers ikke andet. 1p. Ingen reaktion. 0p.

12. Problemløsning.
Lav af et papstykke og to kasser en indretning som vist på tegningen. Åbningen skal være ca. 8 cm bred. Placer hunden foran og vis den gennem det lille vindue en kiks, som anbringes så langt fra åbningen, at hunden ikke kan nå den med poten. Tryk på stopuret og giv hunden lov til at spise. Hvis hunden løber udenom papbastionen og tager kiksen inden 15 sek. 5p. 15-30 sek. 4p. 30-60 sek. 3p. Hvis den endnu ikke har fundet ud af det, så vent roligt endnu 2 min. Lykkes det nu. 2p. Forsøger hunden i det mindste at nå kiksen gennem åbningen med poterne. 1p. Ingen reaktion efter 2 min. 0p.
 

 

Og hvor intelligent er din hund så ?


HIQ 54 eller mere:
Hunden er brillant. Mindre end 5% af alle hunde er så intelligente.

HIQ 48 - 53:
En storartet hund med høj intelligens.

HIQ 42 - 47:
Hunden har en intelligens over gennemsnittet, og den er i stand til at lære alt det, man kan forvente af en normal hund.

HIQ 30 - 41:
En hund af normal intelligens. Til tider optræder den klogt og til tider mindre klogt.

HIQ 24 - 29:
Intelligens under gennemsnittet. Det kræver meget arbejde at lære den noget.

HIQ 18 - 23:
På grænsen til debilitet. Den kan give anledning til meget besvær.

HIQ under 18:
Meget ringe intelligens. Det må være meget problematisk at leve med en sådan hund.Kilde:
Frank Gerbert fra tidsskriftet "Focus" nr. 16794, her fra SV-Zeitung 7/94.
 

 

 

 

Copyright 2013

newbie.dk